Schermafbeelding 2023-02-15 om 13.08.51

Stichting Podia Harderwijk en Stad als Podium samen verder

15 februari 2023

Al enige tijd wordt gewerkt aan een vergaande samenwerking tussen cultuurorganisaties Stichting Podia Harderwijk en stichting Stad als Podium. Nu is er in goed overleg een intentieverklaring getekend door de partijen. Hierin is vastgelegd dat Stichting Podia Harderwijk en Stad als Podium het voornemen hebben om op korte termijn te fuseren tot één organisatie: Stichting Stad als Podium. Het streven is dat deze fusie per april bestendigd wordt.

Samen met gemeente Harderwijk is intensief gesproken over een optimale organisatievorm, waarmee één subsidierelatie met de gemeente ontstaat en waarbinnen doelstellingen en gemeentelijke opdracht goed geborgd zijn. Zoals eerder te lezen was in de Beleidsnota Kunst en Cultuur 2022 – 2025 van gemeente Harderwijk, betekent dit één samengevoegde organisatie die verantwoordelijkheid draagt voor de programmering en organisatie van (professionele) podiumkunsten in gemeente Harderwijk.

Beide besturen en gemeente zijn enthousiast over deze uitkomst en kijken uit naar de onderlinge samenwerking. De directeur van Stad als Podium, Waldo Volmer, heeft de opdracht gekregen om de fusie te begeleiden.

Naar overzicht