Sjors & Ruud

Sjors & Ruud theatermakers, met voorstellingen (voor jong en oud), presentatie- en theatertrainingen en presentatoren voor jouw evenement.

Makers van theatervoorstellingen met een (educatieve) boodschap, humor en maatschappelijk relevante thema’s. Voor jong en oud.

De trainingen en lessen die we geven zijn gericht op theater en presentatie. Met onze eigen methode maken we deelnemers bewuster van hun fysiek op het podium en hoe ze deze kunnen inzetten. We werken vanuit de volgende 5 onderdelen; houding, beweging, ruimtegebruik, focus en stemgebruik.

Zelf staan we op het podium als acteur in onze eigen voorstellingen en als presentator van verschillende evenementen.