MESS Harderwijk

Stichting de MESS is een creatieve cultuur- en natuurwerkplaats en broedplaats in Harderwijk die zich gaandeweg als cultuurbedrijf ontwikkelt. De kruisbestuiving, talentontwikkeling, samenwerking en ontmoeting staan daarbij centraal. Het aanbod manifesteert zich met name in kleine podiumkunsten met als belangrijkste pijlers ontmoeting, kunst, muziek, theater en literatuur. Stichting de MESS biedt tevens een podium voor eigen producties. Ook worden er voorstellingen van programmamakers van buitenaf geprogrammeerd.

Aanvullend vinden bij de MESS maatschappelijk betrokken ontmoetingsactiviteiten plaats, op initiatief van Harderwijkers. Na de renovatie zal de MESS tot volle bloei komen en worden alle activiteiten in volle breedte ontplooid

De MESS is een culturele broedplaats en een onafhankelijke cultuurorganisatie voor en door iedereen die betrokken wil zijn bij Harderwijk. Er worden kunstprojecten, kunstprogramma’s met maatschappelijke waarde en evenementen georganiseerd en ondersteund en er wordt kennis verspreid door workshops en lezingen. Ook is er een moestuin die door vrijwilligers wordt onderhouden. De MESS stimuleert samenwerken en cultureel ondernemerschap.

De MESS heeft geen winstoogmerk en wil met de inkomsten van verhuur en de organisatie van activiteiten andere (minder rendabele) programmeringen bekostigen.

De MESS Harderwijk is een cultureel trefpunt van amateurs en professionals op kunst- en cultuurgebied, waarbij hoofdzakelijk vrijwilligers zorgen voor totstandkoming en begeleiding van de activiteiten.

De MESS werkt samen met veel andere Harderwijkse initiatieven vanuit de gedachte dat samenwerking het aanbod van de MESS verrijkt met nieuwe ideeën, genres en bezoekers. Zo werkt de MESS samen met Stichting Village People Harderwijk, Stichting SAP, het Filmhuis Harderwijk, Bibliotheek, het Science Cafe, Apollo en diverse lokale kunstenaars. De MESS is constant op zoek naar vormen van cultuur die laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een breed publiek, maar ook voor een brede selectie aan artiesten en kunstenaars. Er worden culturele en ontmoetingsactiviteiten gefaciliteerd en georganiseerd in samenwerking met andere (culturele) organisaties en professionals uit Harderwijk en omstreken. Co-creatie is een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van het aanbod van de MESS.