“Ik ben mijn werk” zegt beeldend kunstenaar Dinie Boogaart. Haar schilderijen zijn dan ook zoals zij zelf is: kleurrijk, expressief en authentiek.

De stijl van Dinie Boogaart is uitgesproken en heel herkenbaar. Ze gebruikt krachtige, heldere kleuren en zet haar onderwerpen neer met brede, zichtbare olieverfstreken of losse, trefzekere lijnen pastelkrijt. Achter het ogenschijnlijke gemak waarmee Dinie schildert en tekent gaat een uiterste beheersing van de techniek schuil.

Schilderleven is een representatief overzicht van het oeuvre van Dinie Boogaart, met landschappen, portretten, naakten en scènes uit het dagelijks leven. Maar de tentoonstelling geeft vooral ook een intiem beeld van hoe leven en werk van deze kunstenaar met elkaar vervlochten zijn. Het hart van de tentoonstelling wordt namelijk gevormd door schilderijen uit haar privécollectie, persoonlijke portretten die zij niet verkoopt en waarvan ze er enkele zelden exposeert. Het zijn werken die ze voor zichzelf heeft gemaakt; bijvoorbeeld om houvast te vinden in een moeilijke periode, of juist om vreugdevolle momenten te koesteren.

Dinie Boogaart (Sneek, 1963) volgde haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen, de Rijksakademie in Amsterdam en Academie Minerva in Groningen.

Boogaart geniet als kunstenaar grote bekendheid, ze exposeert regelmatig en haar werk wordt aangekocht door particulieren en bedrijven in het hele land.

Ze woont in het Friese dorp Nijega, waar ze een atelier en galerie aan huis heeft.

Klik hier voor meer informatie over deze tentoonstelling.